Welcome visitor you can log in or create an account

Nolaskogs

Nolaskogs en del av Höga Kusten

  • Skriven av Malin Wedin

Nolaskogsare och Sörkörare...

Dessa benämningar associeras till folket norr om Skuleskogen. Redan i skrifter från Gustav Vasas tid finns uppgifter om bönder från nolaskogs som på sin tid trotsade dåtidens stränga handelslagar. I alla tider har dessa ångermanlänningar gjort sig kända som handelsmän. De lastade sina slädar med lokalt tillverkade saker, kött, fågel och annat ätbart och drog ner i karavaner till städerna och sålde sina varor på torgen, de sk Sörkörarna från Nolaskogs.

Än idag lever dessa benämningar kvar.

Till Nolaskogs hör området norr om Skuleskogen i Örnsköldsviks kommun. Gammalt tillbaks utgjorde Skuleskogen en gräns mot norr.


Vy från Själevad i Höga Kusten. Själevads kyrka, Intre hamnen, Ulvöhamn

Nolaskogs i Höga Kusten

  • Skriven av Malin Wedin
Höga Kusten i Ångermanland hör sedan år 2000 till våra unika världsarv uppsatta på Uniescos världsarvslista.
Att Höga Kusten utnämnts till världsarv på beror i första hand  på den vidunderliga naturen. Här finns inte bara den största landhöjningen. Det är även det högsta kustområdet i hela Östersjön och har också en mycket innehållsrik växt och djurvärld.
Att vi finns på världsarvslistan beror även på hur vi hanterat dessa "naturvärden".
Kvalitet, äkthet, kunskap, långsiktighet och helhet har varit några ledord i den långa process som Lars Guvå grundlade i slutet på 60-talet och som vi nu ser börjar ge resultat.
Tack vare en kvalificerad dokumentation, en ekologisk grundsyn och gedigen planering gav han begreppet Höga Kusten ett innehåll så att vi idag står väl rustade att ta tillvara Höga Kustens kvaliteer. Hans vision var att konsekvent och långsiktigt fortsätta med en strategi för att skapa ett aktivt ekonomiskt - ekologiskt turismområde vars främsta produkt är god miljö i vidaste bemärkelse.
Ett världsarv där turismen får underordna sig naturen men där en framsynt och kunnig planering ger möjligt att även satsa ordentligt på att utveckla turismen som näring. Det gäller att på olika sätt visa att vi menar allvar med vår ambition att gå vidare med att göra Höga Kusten till ett mönsterområde när det gäller naturvård och turismutveckling.
Ta nu tillfället i akt,
och njut av det Höga Kusten är
bäst på och där ingen kan slå Höga Kusten;
Naturen, kulturen, maten, konsten och uppplevelserna.
Det provinsiella.
Välkommen till fantastiska
Höga Kusten!